LynxIT

IoT oraz Embedded

Pisałem wiele aplikacji które obsługiwały urządzenia poprzez bluetooth.
Wielokrotnie API komunikacji było pisane na bierząco i brakowało mi możliwości testowania na mockowych danych. Z tąd pierwszym projektem opartym o Arduino Nano BLE Sense był moduł do szybkiego mockowania komunikacji z drugim urządzeniem.
Potem wykonywałem wiele prove of concepts jak np. uniwersalny pilot IRDA z połączeniem do Google Home (pierwsza wersja na Arduino Pro Mini a nowa na ESP32).
Wykonałem również projekt IoT oparty na platformie Raspberry Pi wykorzystujący komunikację satelitarną, odczyt z szyny CAN napisaną w Kotlinie + Spring.
Obecnie kolejnym studium przypadku jest skaner 3D w oparciu o projekt OpenScan oraz modyfikacja do OctoPrint do wykrywania VOC w trakcie wydruku.
Schemat modułu testowego Bluetooth LE
Schemat modułu pilota opartego o Arduino Pro Mini