LynxIT

Używane języki programowania

Kotlin - Używany do pisania aplikacji na Androida, modułów na iOS, aplikacji native dla Desktop oraz IoT
Java - Kiedyś używany do pisania aplikacji na Androida oraz aplikacji serwerowych
Swift - Używany do pisania aplikacji na iOS
Python - Używany do pisania przydatnych skryptów, głównie w IoT
Arduino c/c++ dialekt - Używany do pisania aplikacji na mikrokontrolery