LynxIT

Aplikacje iOS

W 2018 roku podjąłem się rozszerzenia działalności o aplikacje pisane na system iOS.
Kilka projektów było pisanych w czystym swifcie a kolejne które obejmowały równie platformę Android wykorzystywały Kotlin Multiplatform do wydzielenia części wspólnej jak: warstwa komunikacji, danych, komunikacji bluetooth oraz nawigacji.
Moim zdaniem, przyszłość pisania projektów na obie wiodące platformy nie leży w React Native czy Flutter.
Jest ona w dobrze podzielonym projekcie, gdzie to co na prawdę powinno być współdzielone, jest a interfejs użytkownika jest pisany natywnie dla danej platformy.